top of page

Açık Çağrı

İlkini Kasım 2022’de gerçekleştirdiğimiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Konferansı, pandemi ve kapanmanın etkisinden sıyrılmamıza vesile olmuş, yoğun katılımlı, canlı bir tartışma ortamı yaratmıştı. Şimdi aynı heyecanla konferansımızın ikincisini düzenliyoruz. Konferans sosyoloji ve diğer akraba disiplinlerden tüm araştırmacılara açıktır. Bununla birlikte tez aşamasında veya tezini yeni tamamlamış lisansüstü öğrencilerini başvuru hususunda teşvik etmekteyiz. Özellikle yaratıcı araştırma yöntemleriyle iş gören ve disiplinlerarası temaslardan beslenen araştırmacılarla bir araya gelmeyi arzuluyoruz. Konferans sunumlarına paralel olarak düzenleyeceğimiz çeşitli atölyelerle de sosyoloji alanında mesleki bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlamayı hedefliyoruz.  
   
Bu bağlantıyı kullanarak sunum özetinizle konferansa başvurabilirsiniz. Özetlerin 2000 karakteri geçmemesi, çalışmanızın kuram, saha ve yöntemine dair bilgileri içermesi beklenmektedir. Başvurularınız Konferans Düzenleme Kurulunun ön değerlendirmesinden sonra Konferans Bilim Kurulu arasından iki kör hakeme gönderilerek yeniden değerlendirilecektir. Konferansa kabul edilen çalışmalar bildiri özetleri e-kitabında yayınlanacaktır. Konferans dili Türkçe, katılım ücretsizdir. Konu sınırlaması bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

SON BAŞVURU

19 Ağustos 2024

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

30 Eylül 2024

PROGRAMIN DUYURULMASI

18 Ekim 2024

bottom of page