top of page

Veri Bilimi: Otomatik Veri Çekme (Python)

Atölye Yürütücüsü: M. Fuat Kına 

Moderatör: Saim Buğra Kurban 

Kontenjan: Dolu
Son Başvuru: 28 Ekim 2022

 

Söz konusu atölye Veri Bilimi’nin önemli sac ayaklarından biri olan otomatik veri çekme/toplama işlemi hakkında gerçekleştirilecek. Günümüz dünyasında çevrimiçi kaynaklar eskiye nazaran ciddi bir önem kazandı. Bu kaynaklarının erişilebilirlik ve kapsamındaki artış birçok yeni araştırma sorusu için de ilham kaynağı oldu. İdari veri setleriyle ve anketlerle kıyaslandığında bazı dezavantaj içeriyor olsa da, kolaylıkla erişilebilen bu türden veri kaynaklarının zenginliği sosyal bilim çalışmaları için de oldukça kıymetli bir hal aldı. Bununla birlikte, ilgili teknikler araştırma için gereken zaman maliyetini bir hayli azaltmaya başladı.


Atölyede önce Veri Bilimi’nin temel çalışma prensipleri ve uygulama alanları tarif edilecek. Ardından alternatif veri oluşturma yöntemlerinden bahisle iki temel veri çekme tekniği (twitter API ve web kazıma) uygulamalı olarak gösterilecek. Hesaplamalı Sosyal Bilimler alanı kısaca tanıtılacak. Ardından tüm internet sayfaları için geçerli kaynak kodlarının nasıl parçalanıp temizlenebileceği örneklerle izah edilip, xpath desenlerinin çalışma şekli detaylı bir biçimde açıklanacak.

Çalışma boyunca Python programı kullanılacak olup, katılım için herhangi bir ön yeterlilik şartı beklenmiyor.

Katılımcıların mümkünse kendi bilgisayarlarıyla katılmaları tercih edilmekle birlikte, söz konusu atölye çevrimiçi veri kaynaklarına ilgi duyan tüm sosyal bilimcilerin başvurusuna ve katılımına uygundur.

bottom of page